ŽIVOT A DÍLO AKADEMICKÉHO MALÍŘE BEDŘICHA MUDROCHA