Ferdinand Porsche by se divil

V úterý 12. září byl v leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi malý svátek. Navštívil nás pravnuk konstruktéra motorů a automobilů VW pan Peter Daniel Porsche. Jeho pradědeček by se jistě divil, že pravnuk nezůstal jen u motorů a automobilů, ale že také létá.

Pan Porsche byl na návštěvě České republiky a protože je pilot  teplovzdušných balonů a přítel pana Michaela Oeljeklause, presidenta Historical Flying Clubu a člena představenstva Škoda Auto, zajímalo ho, jak naše muzeum funguje, jak dlouho je v provozu a jak stavíme repliky historických letadel pod Leteckou amatérskou asociací ČR.

Se zájmem si prohlédl celou expozici, vyptával se na stavební materiál našich replik, na motory, které používáme, a jak funguje technický dozor LAA. Pak nám vyprávěl o tom, že je pilotem teplovzdušných balónů, že rád létá a to nejen v Rakousku, kde žije.

Na závěr návštěvy u nás se prolétl spolu s pilotem Michaelem Oeljeklausem v novém vrtulníku Robinson, poháněným turbínovým motorem.

Když se se mnou loučil, vyjádřil obrovskou úctu nad tím, jak letecké muzeum Metoděje Vlacha funguje a co všechno děláme pro připomenutí historie létání a přislíbil, že přiletí teplovzdušným balónem.

Vladimír Handlík