LÉTÁME PRO VÁS!

Příjemné a slunečné počasí přivítalo v sobotu 26. září odpoledne více jek 2 500 návštěvníků leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Organizátoři pro ně připravili velice zajímavou leteckou akci. Všechna letuschopná letadla z muzea po 14 té hodině vystavena venku před kavárnou muzea „ Air Café a bar“, který byl spoluorganizátorem tohoto odpoledne. Kavárna si pro ně připravila občerstvení uvnitř i venku na ploše u letadel a tak se návštěvníci měli na co těšit.
Hlavními partnery byl Aeroklub Mladá Boleslav, na jehož letišti se vše odehrávalo a Signál Radio, které akci podpořilo mediálně.

Od 14 hodiny se prostor před leteckým muzeem začal pomalu plnit historickými letadly, která si návštěvníci mohli prohlédnout a vyfotografovat. Krátce před 15 hod začaly vlastní ukázky provozu na letišti v Mladé Boleslavi průletem aerovleku s dvoumístným kluzákem. Na letišti totiž ten probíhaly seznamovací lety pro zájemce o leteckou školu pro piloty kluzáků. Zástupkyně aeroklubu Mladá Boleslav Anička Hájková krásně okomentovala průlety aerovleku a také průlety kluzáku s pasažérem na palubě a samozřejmě i hezky a populárně vysvětlila princip létání na kluzácích i krásu bezmotorového létání.

V 15 hodin začaly ukázky historických letadel, které byly předem připraveny a komentovány vedoucím leteckého muzea Vladimírem Handlíkem. V rychlém sledu se po dobu více jak 75 min předváděla letadla z leteckého muzea a to vše za normálního provozu na letišti v Mladé Boleslavi.

V mírně turbulentním počasí se předvedla všechna plánovaná letadla a to včetně těch nejstarších letadla Metoda Vlacha s pilotem Jaroslavem Klackem a Grade s pilotem Tomášem Součkem.

K nejobdivovanějším patřil Polikarpov Po-2 pilotovaný Petrem Handlíkem, který letecké ukázky zahajoval a dále pak Aeronca s Lukášem Pilvouskem, Piper L4 s Martinem Součkem, Racek PB6 s Janem Rýdlem nebo Klemm L25H s Vladimírem Procházkou.
Divácky zajímavé byly také další stroje. Pfalz E1 s Petrem Handlíkem, Sopwith Pup s Petrem Prskavcem Nieuport 12 s Vladimírem Procházkou nebo Fieseler Storch s Jirkou Justem, který udivoval nízkými průlety nad dráhou.

Velice zajímavou ukázku předvedl Ladislav Balda s úplně novým letounem Fokker D8. Předvedl divákům, že se mají na co těšit při dobovém leteckém dnu, který je plánován na 11. 6. 2015.

Závěr leteckých ukázek patřil letounu Beta Minor, pilotované Bohumilem Rosičkou. Letoun, který téměř 25 let stavěl Jan Klaban v leteckém muzeu v Praze ve Kbelích, patří právem mezi skvosty našeho leteckého muzea a získal na závěr zasloužený potlesk. Jan Klaban, který byl ukázkám přítomen a který se ze zdravotních důvodů zatím létání nemůže účastnit, zatlačil slzu dojetí, když viděl, jak jeho „ dítě“ krásně létá a dělá lidem radost.
K ukázkám patřily i krásné průlety letounu An-2 pilotované Petrem Frýbou a Jirkou Justem a také seskok parašutisty na „ rychlém“ padáku s přistáním před diváky.

Významným hostem celé akce byl známý herec, automobilový závodník a letec Luděk Munzar, který přislíbil účast i našich dalších akcích a besedách a také na autogramiádě.

Diváci se rozcházeli po skončení akce velice spokojeni, plni zážitků a většina nás žádala, abychom podobné akce dělali častěji. Máme proto velký cíl pro rok 2016, kdy bychom podobných akcí rádi udělali více.

Vladimír Handlík,
letecké muzeum

 

Foto Martin Salajka:

 

Foto Michal Šimek: