LETECKÉ MUZEUM SE OPĚT OTEVŘELO MLADÝM MODELÁŘŮM

Ze známých důvodů a nařízení vlády bylo nutno zrušit tři naplánované modelářské víkendy v LMMV.  Uvolnění všech příkazů uvítal ředitel muzea a společně jsme se domluvili alespoň na jedné náhradě za zrušené víkendy. Já poslal všem přihlášeným tuto informaci a účast potvrdilo 11 dětí. V sobotu 13.6. jsme se v 9 hodin sešli v budově muzea a jako vždy se ze zasedací místnosti  stala během pár minut dílna. Tři nováčci zahájili výrobu vystřelovadla, mírně pokročilí začali stavět kluzák Expo, zbytek pokročilých pak pokračoval v rozpracovaných modelech z kroužku. Práci přerušovala jen přestávka na oběd, svačinu nebo „odreagování“ na leteckém simulátoru, ale také prohlídka expozice. Program ukončila 17tá hodina a rozchod domů. Někteří s rodiči ale zůstali a zhlédli letové ukázky historických letadel , které se slétli na letišti Aeroklubu . V neděli 14.6. ve stejnou dobu kluci zasedli k pracovním stolům a pokračovali v práci. Nováčci dokončovali své stroje, aby si po obědě mohli zkusit na ploše letiště, jak létají. Ale dopolední déšť neustával, po obědě jsme vyhodnocovali radarové obrázky a ty nám napověděly, že na plochu půjdeme po svačině. Dobu využili všichni při realizaci svých prvních konstrukčních nápadů a výrobě malých házedel. Někteří pak rozpracovali složitější modely, které dokončí v dalších modelářských víkendech na podzim. Pak následoval úklid a přeměna dílny na zasedačku. Létání dopadlo na jedničku. Vše se podařilo zalétat a předat do vlastních rukou bez poškození.  S dohledem nad prací a létáním mi pomáhal odchovanec a nástupce Martin Kaska.

Instruktor Václav Jiránek