LETNÍ MODELÁŘSKÝ TÁBOR 2023

Ohlédnutí za modelářským létem

 

23-30.7. poskytlo naše letecké muzeum své prostory pro již 8. ročník dětského tábora mladých modelářů a techniků, kterého se letošní rok účastnilo 10 dětí. Pod vedením zkušených leteckých modelářů Václava Jiránka, Martina Kasky a Tomáše Zörklera si zde děti vyráběly balsové modely házecích a vystřelovacích modelů. Zkušenější děti se pustily do výroby modelů kategorie A3, s kterými se již mohou účastnit soutěží pořádaných svazem modelářů po záštitou modelářských klubů Model Klub MB a Bratrstvo volného letu, kde se pravidelně umísťují na předních příčkách. Druhý oddíl mladých techniků se pod vedením Aleše Procházky se synem Jakubem a Jaroslavem Nedvědem  každý den přesouval do dílny v klubu Oáza v Erbenově ulici, kde programovali mikropočítač arduino a kreslili díly pro tisk na 3d tiskárně. Modelářský tábor ale není samozřejmě jen o „prácí“ ale i dalších aktivitách. Horké počasí přímo vybízelo ke koupání na blízkém koupališti na Strašnově. Veliký úspěch u dětí měl zážitkový výlet na pražskou motokárovou dráhu v Radotíně. Ve čtvrtek večer pak proběhlo opékání buřtů s rodiči a přáteli modeláři za zvuků hudby Pavla Handlíka a Romana Šubrta. Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří pomáhali se zajištěním tábora a to především Vladimíru Handlíkovi , který poskytnul prostory leteckého muzea, firmě Průša Research, která poskytla materiál pro 3d tisk,

Aeroklubu Mladá Boleslav který poskytl prostory pro ubytování a také

Pavlu Handlíkovi a Jiřímu Šubrovi za husební produkci pře setkání s rodiči.

 

Aleš Procházka

vedoucí letního tábora modelářů