MUZEJNÍ NOC V LETECKÉM MUZEU METODĚJE VLACHA

Muzejní noc v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha

V pátek 24. května v podvečerních hodinách proběhla Muzejní noc, kterou v rámci muzejní noci v Mladé Boleslavi připravilo letecké muzeum. Organizátoři z leteckého muzea měli před akcí veliké starosti, protože na rozdíl od jiných muzeí tady velká část programu probíhala venku a protože celý den pršelo, tak bylo nutné připravit i „ mokrou variantu“ v podobě plánovaného promítání leteckých filmů v Hangár Café.

Počasí se však jako zázrakem umoudřilo a právě, když začala historická letadla vyjíždět z muzea, přestalo pršet a dokonce za malou chvíli vysvitlo sluníčko a uklidnil se vítr.

Pak vše již probíhalo podle předem připraveného programu.

Protože letecká část programu probíhala ve spolupráci s Aeroklubem Mladá Boleslav, tak hned první ukázka byla akrobacie na větroni MGM -1 FOX.  Motorový letoun Aviat A-1 Husky, pilotovaný Břetislavem Holešínským vytáhl větroň do výšky 1 000 m a pak jeho pilot Jan Sobotka, člen národního akrobatického týmu a několika násobný mistr republiky předvedl krásnou akrobacii. Po přistání přišel k mikrofonu, pozdravil diváky a pozval je Dobový letecký den, který Aeroklub pořádá 15. června.

Legendární amatérský letoun ŠK-1 Trempík, předvedl jeho stavitel a dnes již také legendární pilot Jan Šimůnek.  Letadla nadačního fondu letadlo Metoda Vlacha předvedli postupně jeho piloti, Piper L4 a letadlo Metoděje Vlacha  Jaroslav Klacek, Fieseler Storch a Grade Lukáš Pilvousek, Sopwith Pup a Racek PB6 Tomáš Souček, Pfalz E1 Vladimír Lukeš, Klemm L25 Martin Souček, Nieuport 12 Josef Kučera a Zlín XII Jiří Hybler.

Dva nejzajímavější letouny z leteckého muzea Polikarpov Po2 a Caudron G3 předvedl Petr Handlík. V krásném a poklidném podvečeru v letounu Caudron G3 zvedl při průletech obě ruce nad hlavu aby ukázal, jek letoun stabilně letí. Likáš Pilvousek zase při nízkých průletech v letounu Grade zpomalil a na přítomné diváky z letounu pokřikoval, což se líbilo zejména dětem, které pokřikovaly také.

Historické autobusy, které přivážely diváky z Muzea Škoda i z dalších muzeí ve městě pomáhaly naplnit postupně celý prostor před leteckým muzeem a tak uprostřed leteckého programu zde bylo až 1 600 lidí.

Poděkování patři Petře Novákové, člence Aeroklubu a akrobatické pilotce, která byla velice precizní a tak byl program ukončen na minutu přesně podle plánu v 19.30 hod. Vladimír Handlík, který celý letecký program moderoval v historické kombinéze  a který během programu odpovídal na otázky diváků byl na závěr odměněn velkým potleskem.

Návštěvníci muzea mohli pak sledovat z galerie v expozici návrat letounů do muzea a jejich zavěšování ke stropu.

Mezitím se v Hangár Café leteckého muzea připravila jazzová kapela „ Pražská dixielandová společnost“ , která bavila návštěvníky až do 23 hodiny. Příjemné a většinou známé jazzové skladby byly v sólech i na závěr bouřlivě odměňovány potleskem. Odcházející návštěvníci vyjadřovali spokojenost a radost nad příjemně stráveným večerem.

Vladimír Handlík

Foto: David Chotěra, Zdeňek Kolín, Václav Jiránek