NÁVŠTĚVA HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Zajímavá návštěva v leteckém muzeu

Ve čtvrtek 31.8. navštívil naše letecké muzeum hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický v doprovodu primátora Pardubic pana Jana Nadrchala a náměstků Jiřiny Kličkové a Jana Hrabala. Návštěva přiletěla, jak jinak než letadly na pozvání zástupců „Sdružení Aviatická pouť“ a také pilotů Josefa Piňose a Jana Rudziňského, kteří se dlouhodobě snaží v Pardubicích iniciovat stavbu leteckého muzea, která by byla spojena se jménem prvního českého aviatika Ing. Jana Kašpara.

Hejtman i primátor si se zájmem prohlédli naše muzeum, zajímali se nejen o stavbu a její financování, ale zejména o provoz a jeho náklady o aktivity pro děti a podobně. Zajímali se o létající repliky historických letadel a o jejich přínos pro hod muzea. Rádi si vyzkoušeli i všechny simulátory.                 O počátcích stavby a jejích problémech je informovat radní města Mladá Boleslav Robin Povšík, který byl v letech 2009 – 2014  jako náměstek hejtmana iniciátorem stavby našeho muzea na Středočeském kraji.

V letecké kantýně pak proběhla zajímavá diskuse nejen o našem muzeu, ale i možnostech, jak některé naše zkušenosti aplikovat v Pardubicích. Hejtman Netolický i primátor Nadrchal i jejich kolegové odjeli od nás evidentně velice spokojeni.

Vladimír Handlík