NÁVŠTĚVA SOUTĚŽÍCÍCH PLACHTAŘŮ

Ve dne 15. – 23. srpna letošního roku probíhala na letišti Aeroklubu Mladá Boleslav plachtařská soutěž ve třech třídách a to Gradient Grand Prix, Pohár Metoděje Vlacha a Club Grand Prix. Toto pestré pojetí soutěžního létání umožňuje velkému množství plachtařů změřit svoje síly podle pravidel Grand Prix na kluzácích, které jsou pro ně snadno dostupné. Vše můžete snadno sledovat na: http://ggp.cpska.cz/public/index3.php.

Počasí se však v pondělí změnilo na neletové a tak hlavní organizátor a ředitel soutěže Gradient  Grand Prix Ondřej Šindelář přišel s myšlenkou ukázat soutěžícím, kteří se sjeli z celé České republiky nové letecké muzeum Metoděje Vlacha. Více jak 20 účastníků soutěže si s chutí nové muzeum prohlédlo a obdivovalo vystavené exponáty. Muzeem je provedl Vladimír Handlík. Na závěr si všichni vyzkoušeli simulátor 3D pohybu a společná fotka zdokumentovala tuto návštěvu.