PROSINCOVÝ MODELÁŘSKÝ VÍKEND V LETECKÉM MUZEU

Prosincový modelářský víkend v leteckém muzeu

V sobotu  9.12. se  letos naposledy v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha sešlo 11 dětí na modelářském víkendu. Protože na neděli byla tradičně  zamluvena  tělocvična 8.ZŠ, pracovní náplň byla zaměřena na výrobu malých házecích kluzáčků  jen s rozpětím  100 mm, se kterými pak každoročně více jak 40 let soutěží  děti  i dospěláci. Každý si vyrobil minimálně dva exempláře. Kdo měl hotovo, pokračoval na rozpracovávané stavbě svého modelu, nebo zahájil výrobu nového stroje. V neděli byl sraz už v 8:30 ve zmíněné tělocvičně, aby se stihlo házedla naučit létat a odházet 10 pokusů na čas. Po vyhodnocení výsledků a předání cen jsme se přesunuli zpět do muzea,  kde  po obědě  každý  pokračoval v dokončování svého  modelu. Odpoledne  rychle uplynulo a byl čas na úklid dílny, předání spokojených dětí rodičům s přáním hezkého prožití  vánočních svátků . Poděkování  samozřejmě patří LMMV, kantýně za zajištění obědů a svačin a mému nástupci a pomocníkovi Martinu  Kaskovi,  který organizačně zajišťoval soutěž v tělocvičně za podpory organizace Pionýr .

Instruktor: Václav Jiránek

Foto: Václav Jiránek