ROK METODĚJE VLACHA V MLADÉ BOLESLAVI

Rok Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi

 

Letos na podzim 8. listopadu uplyne 110 let od vzletu prvního českého letadla, letadla Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Proto jsme celý letošní rok nazvali Rok Metoděje Vlacha. Je to proto, že se k tomuto výročí váže v průběhu roku 2022 několik akcí, které tuto událost připomenou.

První byl Dobový letecký den v sobotu 18. června, který byl ze všech dosud konaných v průběhu 20 let největší a měl také nejbohatší program. Letadlo Metoděje Vlacha tam přijíždělo na start v doprovodu dvou traktorů „ Svoboda“, protože právě při prvním vzletu letadla Metoda Vlacha byl pan  Václav Svoboda, pozdější majitel továrny na výrobu traktorů v Kosmonosích. Oba pánové se znali, oba pracovali v továrně Laurin a Klement a oba se pokoušeli stavět letadla. Pan Václav  Svoboda dokonce sestrojil jednoválcový letecký motor, ale ten nebyl nikdy do letadla zamontován. Replika Vlachova letadla, postavená ve skutečné velikosti, předváděla v závěru leteckého dne jak asi letadla v roce 1912 létala.

Vnuk a vnučka Metoděje Vlacha paní Marie Kroutilová a pan Zdeněk Vlach se se svými dětmi zúčastnili nejen leteckého dne, ale i oslavy o týden později v Mladé Boleslavi.

Dopoledne přijal potomky Metoděje Vlacha na boleslavském magistrátu pan Robin Povšík, náměstek primátora. Ve svém projevu připomněl nejen péči magistrátu a Nadačního fondu o památku Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, ale i další jako stavbu pomníku Metoději Vlachovi přímo na místě kde v roce 1912 vzlétl. Stavbu pomníku zajistil Nadační fond  s podporou města a po dokončení předal pomník městu. Robin Povšík se také pochlubil, že jako tehdejší náměstek hejtmana Středočeského kraje pomohl nastartovat projekt leteckého muzea, které patří v současné době k nejzajímavějším u nás.

Paní Marie Kroutilová a pan Zdeněk Vlach pak převzali od náměstka primátora sošku boleslavského elegána, knihu o historii města a také pamětní list k výročí 110 let prvního vzletu Vlachova letadla. Následoval přípitek a zápis hostů do městské kroniky.

Naši hosté pak zastavili u pomníku Metoděje Vlacha kde proběhlo společné fotografování.

Odpolední program pokračoval v leteckém muzeu, kde byla vernisáž výstavy o životě, létání i dalším životním osudu Metoděje Vlacha. Moderátor Luboš Dvořák pozval, po krátkém filmu, Vladimíra Handlíka a společně přiblížili důvod výstavy, osobnost Metoděje Vlacha i činnost Nadačního fondu letadlo Metoda Vlacha, který v Mladé Boleslavi působí již 20 let a za tu dobu postavil 13 replik historických letadel a spolupořádal 13 Dobových leteckých dnů.

Na vernisáž navazoval křest nové knihy o Metoději Vlachovi „ Touha vzlétnout“, kterou za podpory Vladimíra Handlíka a rodiny Metoda Vlacha připravil pan Petr Kolmann. Knihu, jako první vůbec o Metoději Vlachovi, vydalo Muzeum Mladoboleslavska. Jeho ředitelka paní Mgr. Kateřina Jeníčková krátce přiblížila činnost Muzea Mladoboleslavska včetně poboček.

Pan Petr Kolmann, autor knihy, vysvětlil, že hlavní myšlenkou bylo sestavit knihu tak, aby tam byly převážně přímé vzpomínky všech, kteří dobu aviatiky v Mladé Boleslavi zažili. Proto tam jsou přímo paměti nejen Metoděje Vlacha a jeho pomocníků Vítka a Ševíta, ale později i vzpomínky syna Zdeňka Vlacha a také vnuků, paní Kroutilové a pana Vlacha. Kniha popisuje i pozdější dějiny jako na příklad vznik nadačního fondu, stavba pomníku a stavba leteckého muzea.

Program vernisáže i křtu nové knihy doprovodil  krásnými melodiemi pianista Pavel Bureš.

V závěru akce byla kniha pokřtěna a uvolněna k prodeji. Většina hostů si knihu ihned zakoupila a dala si jí od autora i od potomků Metoděje Vlacha podepsat. V závěru paní Kroutilová a pan Vlach vyjádřili poděkování za to, jak město, Muzeum Mladoboleslavska, nadační fond i letecké muzeum pečují o památku jejich dědy Metoděje Vlacha.

 

Vladimír Handlík

 

 

 

Foto z celé akce: Václav Jiránek a Zdeněk Kolín