SLAVNOST “DEJTE NÁM KŘÍDLA”

V pátek 12. dubna 2019 proběhla v leteckém muzeu slavnost „ Dejte nám křídla“ spojená s výročím 100 let československých leteckých škol a s vernisáží výstavy „ Vilém Stanovský, čs. legionář a letec“.

Akce, kterou připravilo letecké muzeum ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska, proběhla pod záštitou radního Středočeského kraje pro kulturu a cestovní ruch pana Mgr. Karla Horčičky.
Chladné počasí neodradilo téměř tři stovky diváků, kteří se přišli na akci podívat.

První část programu byla venku. Dechový orchestr Škoda Auto zahrál známé pochody a moderátor Luboš Dvořák přivítal přítomné a pozval na pódium ředitelku Muzea Mladoboleslavska Mgr. Kateřinu Jeníčkovou, která připomenula, že právě dnes 12. 4. je světový den letectví a kosmonautiky a letecké muzeum vstupuje do pátého roku své úspěšné činnosti.

Do prostoru před diváky přijela tři historická vozidla z Muzea Škoda Auto, která přivezla VIP hosty Mgr. Karla Horčičku, Mgr. Miroslavu Kašpárkovou náměstkyni primátora, Ing. Františka Petrtýla poslance poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Ing. Vladímíra Hamáčka.
Před pódiem bylo slavnostně nastoupeno družstvo legendární roty Nazdar v podání členů Československé obce legionářské z Mladé Boleslavi po velením Tomáše Pilvouska. Velitel družstva předal přicházejícím VIP hlášení.
Protože slavíme 100 československých leteckých škol, zazněla i původní československá státní hymna, po které v doprovodu dechového orchestru vystoupily mažoretky „ Pomněnky Kosmonosy“.

Moderátor pozval na pódium Mgr. Karla Horčičku, který připomněl výročí československých leteckých škol i jejich prvního velitele Viléma Stanovského, jemuž budeme slavnostně otevírat výstavu. A protože pan generál letectva Stanovský prožil 1. světovou válku právě v řadách roty Nazdar, měli mladoboleslavští legionáři repliky jejich stejnokrojů. Na velké obrazovce na pódiu byly promítány dobové filmy i obrázky ze stavby kovové plastiky letadla Metoděje Vlacha, kterou financoval Středočeský kraj.
Mgr. Horčička pak přímo na pódiu podepsal pamětní list, který předal ředitelce Muzea Mladoboleslavska Mgr. Jeníčkové.

Ing. František Petrtýl připomněl úspěšné letecké dny v Mladé Boleslavi a dobrou spolupráci města i Škoda Auto při těchto příležitostech.
Mgr. Kašpárková zmínila osobnost Metoděje Vlacha, stavbu jeho pomníku i pozitivní vliv leteckého muzea na cestovní ruch v Mladé Boleslavi. Na obrazovce byl při tom promítán film o stavbě leteckého muzea.
Za doprovodu hudby dechového orchestru se návštěvníci přesunuli do leteckého muzea.

Druhá část akce probíhala v letecké kantýně, kde byla připravena panelová výstava „ Vilém Stanovský, čs. legionář a letec“. Výstava byla vhodně doplněna panely a vitrínou s legionářskými artefakty, které zapůjčili mladoboleslavští legionáři a také panely s výstavou 100 let od založení československých leteckých škol „ Dejte nám křídla“, které připravil pan Petr Kolmann.

První, koho moderátor Luboš Dvořák pozval na pódium, byl pan Ivo Pujman, který je autorem výstavy a který jí pro letecké muzeum zapůjčil.

Pan Pujman vysvětlil, že Vilém Stanovský byl významným československým legionářem a letcem. Spoluzakládal za první světové války československé legie ve Francii, bojoval v rotě Nazdar. V roce 1917 byl převelen k letectvu a létal jako pilot na letounech Caudron G.3 a Spad VII. Po první světové válce stál u zrodu československého letectva a v srpnu 1919 byl jmenován velitelem letiště a pilotní školy v Praze. Za druhé světové války byl ve vězení v Dachau, kde zachránil mnoho francouzských vězňů, za což dostal nejvyšší francouzské vyznamenání šerpu Komandéra Čestné legie. V roce 1950 společně s pilotem RAF panem Johnem a pilotem RAF Vladimírem Slánským (strýcem Jana Hamáčka) a hudebníkem R. A. Dvorským připravovali úlet do zahraničí. Pro technickou poruchu letadla se jim to nepodařilo. V roce 1952 byl Vilém Stanovský zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 17 let vězení. Po sedmi a půl letech byl v roce 1960 na amnestii propuštěn. Jako velice významná osobnost byl v roce 1967 ve Francii vyznamenán generálem De Gaulem.

Při projevu Ivo Pujmana byly na plátně promítány dobové záběry a fotografie o Vilému Stanovském.

Dalším VIP hostem byl Ing. Vladimír Hamáček, který přiblížil osobnost svého strýce Vladimíra Slánského, pilota 311 bombardovací perutě RAF, který byl přítelem Viléma Stanovského a který se ještě ve skupině s hudebníkem RA Dvorským pokusil v padesátých letech neúspěšně ulétnout za hranice. Vyprávění bylo doprovázeno dobovými fotografiemi letectva RAF.

Na závěr akce představil Mgr. Karel Horčička Československou obec legionářskou – Jednotu Mladou Boleslav, které poděkoval za aktivitu a pomoc při realizace dnešní oslavy. Na pódium si přizval velitele Tomáše Pilvouska, který hovořil o činnosti české jednotky roty Nazdar, která působila na počátku
1. světové války v řadách francouzské armády.

Moderátor na závěr pozval všechny VIP ke slavnostnímu přípitku k otevření výstavy.

Na úplný závěr předvedla historické letadla z leteckého muzea letové ukázky. Letoun Nieuport 12 předvedl Jaroslav Klacek, Piper L4 Martin Souček, Fieseler Storch Vladimír Procházka, Sopwith Pup Lukáš Pilvousek v dobové uniformě a Grade Tomáš Souček. Vystoupení moderoval společně s Lubošem Dvořákem vedocucí leteckého muzea Vladimír Handlík. V přestávce mezi vystoupeními letadel připomněl, že jednou z hlavních osobností, která byla u zrodu leteckého muzea byl Robin Povšík, který měl být dnes na akci také přítomen.

Po skončení akce si návštěvníci ještě dlouho poseděli v příjemném prostředí letecké kantýny.

Na recepci leteckého muzea je k zakoupení doprovodná publikace k výstavě: "Vilém Stanovský legionář a letec".

Zde můžete shlédnout reportáž První Boleslavské: Mladá Boleslav: Dejte nám křídla

vedení leteckého muzea
Fotografie: Miroslav Polach, Ilja Petřík, Václav Jiránek, Petr Kolmann