SOUTĚŽ PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ V LETECKÉM MUZEU

Soutěž plastikových modelářů v leteckém muzeu.

V sobotu 3.10.2020 se v prostorách Leteckého muzea uskutečnil již 45. ročník soutěže Velká cena MB. I přes obavy, zda ze letošní ročník uskuteční, účastnili se mimo boleslavských modeláři ze severočeského, východočeského kraje a z Prahy. Soutěžilo se v 18 kategoriích. Absolutním vítězem se stal Martin Kindl z Prahy. Překvapením bylo v kategorií lodí vítězství P. Rafaelové krásně propracovanou historickou plachetnicí. Dovednost potvrdily bez věkového rozdělení i děti, kteří mezi dospělými obsadily medailová místa. Volný čas soutěžících byl doplněn akčními ukázkami RC tanků a prohlídkou leteckého muzea, kterou pro soutěžící věnoval vedoucí  leteckého muzea Vladimír Handlík, stejně, jako hlavní ceny pro vítěze 3 vyhlídkové lety. Velký zájem návštěvníků muzea i místních voličů byl o výstavu soutěžních modelů .Děkujeme za spolupráci , poskytnutí prostor a věříme že příští 46. ročník (bez přerušení !!) již bude bez omezení a opět se plném počtu setkáme.

 

Za KPM MB František Staněk.