Traktory Svoboda v leteckém muzeu

Traktory Svoboda v leteckém muzeu

Sobotní odpoledne 26. března patřilo v leteckém muzeu traktorům. Vzpomínkové odpoledne na pana Václava Svobodu, který se narodil před 140 léty bylo spojeno s vernisáží výstavy o tomto významném podnikateli a se setkáním majitelů traktorů Svoboda, které od třicátých let minulého století stále ještě jezdí a mnohé z nich stále pracují na polích. Akci připravilo letecké muzeum ve spolupráci s leteckou kantýnou a hlavně s panem Josefem Petrem, který je vnukem Václava Svobody.

Václav Svoboda žil ve stejné době jako náš Metoděj Vlach, dokonce spolu pracovali  v létech 1909 – 1912 ve firmě Laurin a Klement a proto se i dobře znali. Metoděj Vlach píše ve svých pamětech, že když 8. listopadu 1912 poprvé vzlétl za účasti mnoha svědků, tak na prvním místě jmenoval pana Václava Svobodu, továrníka z Kosmonos.

V průběhu odpoledne pan Josef Petr představil pana Václava Svobodu a  celou škálu jeho výrobků, kam na konec patřily i slavné traktory. Zajímavostí je, že se pan Václav Svoboda pokusil stavět i letadlo a dokonce sestrojil funkční letecký motor.

V závěru akce majitelé traktorů Svoboda nastartovali své historické stroje a na trávníků před leteckým muzeem je předvedli divákům.

Výstava, která potrvá v letecké kantýně až do neděle 3. dubna připomíná dílo technika a  vynálezce pana Václava Svobody a jeho spolupracovníků kosmonoské Svobodovky, jako historické technické dědictví první republiky.