VÁLEČNÍ VETERÁNI BYLI OCENĚNI V NAŠEM MUZEU

Veteráni z druhé světové války, kteří žijí na území kraje, obdrželi v pátek 20. listopadu z rukou náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karla Horčičky (ČSSD) ocenění. „Hrdinům, kteří neváhali bojovat ve druhé světové válce za svou vlast a své spoluobčany, jistě náleží naše poděkování. Především díky nim jsme vyhráli válku nad nacisty. K dnešnímu dni žije na území ČR 811 válečných veteránů, v našem kraji pak 51. Všem bych rád poděkovat a vzdal hold,“ sdělil náměstek Horčička.
Vedle náměstka Horčičky se akce zúčastnil i radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek (KSČM), senátor Jaromír Jermář (ČSSD), zástupci Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj a Československé obce legionářské v čele s jejím místopředsedou Tichomírem Mirkovičem.

Slavnostního aktu se osobně zúčastnilo 10 veteránů. Mezi oceněnými byl například pracovník odbojové skupiny, aktivní účastnice národního boje za osvobození, aktivní účastník Pražského povstání a další. Náměstek Horčička předal šek v hodnotě 190 000 korun zástupcům Československé obce legionářské. Jedná se o příspěvek na nákup léků a potravinových doplňků pro válečné veterány a účastníky II. odboje, kteří žijí ve Středočeském kraji. Slavnostní akt doprovázel svým vystoupením pěvecký sbor „Lyra“ z Gymnázia Josefa Pekaře z Mladé Boleslavi.

Československá obec legionářská, jejíž vznik se datuje do roku 1921, vede již šest let projekt Péče o válečné veterány. Cílem je pomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do společnosti a bránění jejich sociálnímu vyloučení. Toho je dosaženo prostřednictvím vedení a pravidelné aktualizace databáze válečných veteránů, provozováním bezplatné linky pomoci, sestavením týmu terénních pracovníků, informační a poradenskou pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení sociálně-právních a sociálně-zdravotních problémů a při informování o možnosti využívání různých programů.