Zátěžová zkouška křídla nové repliky letounu Zlín XII

Stavba UL repliky historického letounu Zlín XII pokračuje podle plánu. V pražské dílně Ing. Petra Taxe byl dokončen trup letadla a byl celý potažen překližkou. Práce se dřevem prováděl kolega Petr Opěla. Křídla byla dovezena do leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.

Ve středu 24. dubna 2019 proběhla v leteckém muzeu Metoděje Vlacha zátěžová zkouška křídel. Zátěžová zkouška je významným mezníkem stavby letadla v kategorii UL. Má prokázat, že byly dodrženy vypočtené hodnoty a plánovaná technologie stavby.

V tomto případě se jednalo o násobek 4, který musí nosník křídla zkouškou prokázat. Ing. Petr Tax a jeho kolega Petr Opěla připravili pro zkoušku svařený přípravek, do kterého byla křídla upevněna v obrácené poloze a byla připravena k zatěžování.

Pro samotnou zkoušku připravil Ing. Václav Brandejs plán kladení zátěže pro násobky 2, 3 a 4 po délce křídla. Ing. Brandejs před tím zpracoval potřebné pevnostní výpočty pro násobek 6 a dnešní zkouškou se mělo prokázat, že konstrukce bezpečně vydrží násobek 4.

K zátěži byly použity pytle s cementem o hmotnosti 25 kg a zámková dlažby o hmotnosti 2,5 kg z místních stavebnin. Vše bylo připraveno na zemi tak, aby to odpovídalo jednotlivým stupňům zkoušky. Protože se jednalo o zátěž o velikosti 1743 kg,  museli přispět svou pomocí členové nadačního fondu Tomáš Souček, Petr Prskavec, Ing. Emil Přádný a  pilot Josef Plotnárek i kolega z leteckého muzea Václav Hradec.

Vlastní kladení zátěže na křídlo probíhalo pod vedením Ing. Petra Taxe a pod kontrolou Ing. Václava Brandejse. Zátěž byla rovnoměrně kladena na obě strany křídel.

Při každé části zkoušky bylo měřeno prohnutí a kontrolováno, zda toto prohnutí odpovídá prohnutí vypočítanému. Po naložení celkové zátěže bylo naměřeno prohnutí 110 mm, přičemž očekávané prohnutí bylo 150 mm.

Zkouška byla úspěšná a prokázala správnou konstrukci křídla i technologii jeho provedení.

Stavba křídel postoupila do dalšího období, kdy budou potažena plátnem, nabarvena na červeno  a budou na ně nakresleny znaky.