ŽIVOT A DÍLO AKADEMICKÉHO MALÍŘE BEDŘICHA MUDROCHA

Akademický malíř Bedřich Mudroch (1898–1962) patřil k nejvýznamnějším českým malířům-krajinářům 30. až 50. let 20. století. Přednášející PhDr. Ondřej Vašata připomene malířovy životní osudy, přičemž se zaměří na jeho pobyt v Trutnově v letech 1925–1938, kde učil na místním českém gymnáziu. Představí Mudrochovu uměleckou tvorbu a ohlasy na ni, připomene i výtvarná díla. Závěr přednášky věnuje Mudrochovu působení v Úpici … Pokračování textu ŽIVOT A DÍLO AKADEMICKÉHO MALÍŘE BEDŘICHA MUDROCHA