MODELÁŘSKÝ VÍKEND V LETECKÉM MUZEU

Modelářský víkend v leteckém muzeu

Na druhý podzimní plánovaný modelářský víkend 13.-14.11. v leteckém muzeu Metoděje Vlacha se přihlásilo 13 dětí. I když kapacita je 12 pracovišť, bylo mi líto někoho odmítnout a při troše uskrovnění jsme to zvládli. Polovina dětí pokračovala potahováním nosných ploch na rozestavených kluzácích z minula. Ostatní sestavovali další části letadélek, někteří si navrhli a vyrobili menší  házedla.  Na odreagování od přesné práce děti využili možnost zalétat si na simulátoru nebo pohyb na skluzavce. V neděli po obědě pak tradičně na ploše letiště proběhl zálet dokončených modelů.  Letecká kantýna zajistila po oba dny pro všechny oběd a svačinu. Pochvala a poděkování od rodičů, zájem o další víkendy je motivací pro mne, mého pomocníka a patří i všem zaměstnancům muzea.

Instruktoři  Václav Jiránek a Martin Kaska