ŽIVOT A DÍLO AKADEMICKÉHO MALÍŘE BEDŘICHA MUDROCHA

Akademický malíř Bedřich Mudroch (1898–1962) patřil k nejvýznamnějším českým malířům-krajinářům 30. až 50. let 20. století. Přednášející PhDr. Ondřej Vašata připomene malířovy životní osudy, přičemž se zaměří na jeho pobyt v Trutnově v letech 1925–1938, kde učil na místním českém gymnáziu. Představí Mudrochovu uměleckou tvorbu a ohlasy na ni, připomene i výtvarná díla.
Závěr přednášky věnuje Mudrochovu působení v Úpici (1938–1939) a v Mladé Boleslavi (1939–1962).
Přednáška uspořádaná ke 125. výročí narození Bedřicha Mudrocha se koná v pondělí 22. 5. 2023 od 17.00 hodin a jste na ni srdečně zváni! Vstup na akci zdarma.