Létající letecké muzeum je otevřeno!

V neděli 12. 3. 2015 bylo slavnostně otevřeno Letecké muzeum Metoděje Vlacha. Namísto obvyklého přestřižení pásky zatočil symbolicky vrtulí letadla Bohuslav Sobotka, premiér vlády České republiky,  Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ing. Miloš Petera hejtman Středočeského kraje,
Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škoda Auto,
brigádní generál ing. Libor Štefánik velitel vzdušných sil Armády České republiky,
ing. Václav Chytil, ředitel Regionálního operačního programu Střední Čechy,
Mgr. Karel Horčička, náměstek HT pro oblast regionálního rozvoje,
Ing. Zdeněk Štefek, radní pro kulturu a památkovou péči
a v neposlední řadě duchovní otec celého projektu leteckého muzea - Vladimír Handlík, vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha.

Po otevření muzea následoval úkaz pro muzea zcela netypický - několik letadel bylo z expozice vytaženo na letištní plochu a poté s nimi jejich piloti k radosti všech přítomných hostů i početných návštěvníků z řad široké veřejnosti podnikli několik pěkných průletů nad dráhou letiště ležící nedaleko od budovy muzea.

Po ukončení létání byla letadla vystavena před muzeem a pak za pozornosti návštěvníků vrácena zpět do expozice.

Fotografie ze slavnostního otevření Leteckého Muzea Metoděje Vlacha naleznete v menu "pro tisk".