Category Archives: Tiskové zprávy

Nový exponát v leteckém muzeu

V dubnu letošního roku, v době uzavření leteckého muzea , přibyl nový exponát a sice model historického dopravního hydroplánu Saro Cloud, který ze dřeva zhotovil pan Jan Hlinák a bezplatně ho  zapůjčil pro vystavení v našem leteckém muzeu. Originál, který létal mezi válkami se nezachoval celý, ale jen větší část jeho trupu, která je vystavěna ve vojenském muzeu…
>> více