STAVBA LETOUNU BETA MINOR POKRAČUJE

Drazí přátele Bety, přinášíme dobré zprávy. Práce na znovuzrození letounu Be 50 Beta Minor zdárně pokračují!

Rekonstrukce či znovupostavení probíhá na profesionální úrovní pod dohledem Úřadu pro civilní letectví, ale současně by nebyla možná bez spousty malých i velkých dárců, kteří přispívají na otevřený účet. Dosud nebylo dosaženo potřebné částky pro kompletní dokončení, ale díky svým podporovatelům může rekonstrukce plynule pokračovat.
V příštích dnech se začnou instalovat různé kovové díly do křídel a až Jaroslav Hejkal (odborný pověřený dozorce) mávne zeleným praporkem, se křídla uzavřou krásnou překližkou.

Kontrolu kovových komponent, kde faktura vystavená podnikem ATG Letňany se pohybovala kolem 19 000 Kč, se podařilo díky přístupu pana Zavadila, majitele firmy ATG (a tady musím poděkovat za iniciativní pomoc Ing. Pirníka z obchodního oddělení ATG, který za nás šel požádat pana majitele) vyjednat tuto částku jako sponzorský dar.
Páni inženýři Fryntové spolu a Jarda Zvěřina prohledali archiv v Hradci Králové, kde v suchu a teplu odpočívají dokumenty továrny na letadla pana Beneše a Mráze. Pořídili sérii fotografií palivových systémů Bety 51 a Sokola M1. Něco o palivovém systému Sokola M1 poslal Dušan Skála. My teď musíme dát hlavy dohromady a vybrat nejspolehlivější řešení pro naši Betu.

Petr Sojka se nabídl, že radiostanici Garmin a ELT, které přežily nehodu bez fyzické újmy důkladně prohlédne, vymění, co bude třeba a obojí důkladně otestuje. Kabeláž, anténa a baterie budou vyměněny a po důkladném provozním otestování se obrátí na úřad pro schválení provozu v Betě. Finančně by se nám značně ulevilo. Dnes mi Petr sdělil, že rádio je funkčně 100 % a bude jej testovat v provozu.

Další dobrou zprávou je, že nám na kontě přibylo korunek od nových dárců. Přehled všech dárců aktualizujeme na stránce
http://www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz/podporili-stavbu-bety/.
Příspěvky lze zasílat na transparentní účet číslo 292704009/0300 vedený u ČSOB.

Všem moc děkuji.
Petr Rautner