ZVEME VÁS NA KŘEST KNIHY „NA KŘÍDLECH ZA LVA“

Letecké muzeum Metoděje Vlacha Vás zve na křest knihy " Na křídlech za lva" autorů Jiřího a Ondřeje Soukupových, který bude spojen s prodejem knihy a autogramiádou.
Koná se v sobotu 5. 3. 2016  od 10 00 hod v kavárně Air Café a bar leteckého muzea v Mladé Boleslavi.

Hlavním hostem a také tím kdo knihu společně pokřtí je herec a letec Luděk Munzar.

Kniha ilustrovaná malovanými obrazy pojednává o československých pilotech RAF z doby bitvy o Británii. Součástí akce bude výstava obrazů uvedených v knize.

Na akci Vás zve
Vladimír Handlík
vedoucí leteckého muzea

 

Pár slov od autora knihy „Na křídlech za lva“, Jiřího Soukupa

Kniha se věnuje období bitvy o Británii s důrazem na účast československých letců v RAF. Jsme malíři a počítačoví grafici a naši knihu jsme pojali právě z tohoto hlediska. Je tedy postavena hlavně na grafické informaci a snažíme se přiblížit příběhy československých letců poutavou vizuální formou. Obrazy jsou doplněny faktografickou textovou informací. Většinu fotografií poskytl ze své sbírky odborník a publicista v této oblasti pan Zdeněk Hurt, kterému patří velký dík.

Knihou vydanou při příležitosti 75. výročí letecké bitvy o Británii uctíváme památku našich chlapců v RAF a znovu tak připomínáme jejich odkaz!

Zdeněk Hurt byl také tak laskav a napsal nám ke knize předmluvu, ze které vybírám:

...Toho roku již podruhé zmobilizovaná čs. armáda musela opustit vyznačená pohraniční území a nastal exodus českých občanů do vnitrozemí. Svévolná okupace Čech a Moravy z 15. března 1939, vehnala náš národ pod protektorátní „ochranný“ status Třetí říše.

...V tomto duchu se začíná odvíjet kaleidoskop dějů leteckého titulu nakladatelů a zároveň autorů Ondřeje a Jiřího Soukupa Na křídlech za lva. Jejich dílo, doprovázené Ondřejovými malbami, doplněné plynule textově i fotograficky, stravitelně mapuje pro čtenáře cestu čs. letců, odhodlaných oplatit okupantům stejnou mincí.

...Tím se dostáváme k hlavní lince tohoto výtvarně-historického díla, k vzdušné bitvě, jež se naplno rozhořela mezi Luftwaffe a RAF v červenci 1940 nad britskými ostrovy. Zámyslem knihy není podrobné popisování následujících týdnů a měsíců den po dni, nýbrž je prezentací scén prioritně
zaměřených na účast čs. stíhačů u 310. a 312. perutě a nejen jich, během „bitvy“. Nejde o klasickou a očekávanou historickou práci, nýbrž o originální pojetí proložené portrétními malbami i výjevy bojových scén, jež tento tandem představil obdobně graficky koncipovanou knihou již roku 2014 k 70. výročí bombardování Pardubic. I tak lze vyjádřit vlastními prostředky poctu oněm československým stíhačům, kteří se v rozhodné bitvě o záchranu ostrovního království zasloužili.

...Měl jsem tu čest se ještě s 17 muži „bitvy“ poznat osobně a s některými se pravidelně setkávat. Rád bych tímto poděkoval Ondřejovi a Jiřímu za úsilí, jež publikaci věnovali. Pokud vím žádný jiný výraznější počin k 75. výročí bitvy o Británii zde v republice na dané téma letos nevyšel, natož o podílu Čechoslováků. Tím se stává titul Na křídlech za lva jediným tištěným artefaktem připomínajícím dané výročí a za sebe jsem rád, že jsem k tomu mohl přispět.

Zdeněk Hurt, Archivář Sdružení čs. zahraničních letců 1939 – 1945, Praha


Zde možno prolistovat flash ukázku z vydané knihy (v pravém a levém dolním rohu stiskem myši).
http://nakridlechzalva.aviationart-gallery.com/
Zde odkazy o nás...
https://www.facebook.com/cilprodnesniden/
https://www.facebook.com/nakridlechzalva/
a spoty z ČT1 a Praha1TV ze křtu knihy 15. 9. 2015 aktualita ze křtu ČT1
hlavní zprávy> aktualita ze křtu ČT události v kultuře> aktualita ze křtu Praha1 TV>


Jiří Soukup
jiri.soukup@aviationart-gallery.com
tel.: +420 606945250,
Nám. Míru 8/I
377 01 Jindřichův Hradec